iliqndim
България, 3 Септември, 1974
Пълно описание